Για επικοινωνία και παρατηρήσεις στο e-mail: lsamarousiou@gmail.comΦορολογούν το λαό και ενισχύουν το μεγάλο κεφάλαιο!ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2018


   Και ο νέος, για το 2018, προϋπολογισμός του δήμου Αμαρουσίου είναι κομμένος και ραμμένος στις οδηγίες της εγκυκλίου για ισοσκελισμένους  προϋπολογισμούς, πράγμα που σημαίνει τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής   της κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο με την υπερφορολόγηση  των δημοτών και την ταυτόχρονη στέρησή τους από έργα, υπηρεσίες και υποδομές. Πρόκειται για έναν αντιλαϊκό, φοροεισπρακτικό προϋπολογισμό,  που έχει  στο στόχαστρο τη λαϊκή οικογένεια, στην οποία ενιαία, κράτος και Τοπική Διοίκηση, φορτώνουν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης: Το κεντρικό κράτος συνεχίζει να στραγγίζει τα οικονομικά των δήμων και αυτοί να καλύπτουν τα ελλείμματά τους με όλο και μεγαλύτερη φορολόγηση των δημοτών και ιδιωτικοποιήσεις. 
Συγκεκριμένα, η οικονομική καχεξία των δήμων για την οποία «γκρινιάζουν» υποκριτικά οι δημοτικές αρχές των αστικών κομμάτων - αλλά στην πράξη την αποδέχονται  - θα επιδεινωθεί και το 2018  με τη μείωση της τακτικής κρατικής επιχορήγησης (ΚΑΠ) να ξεπερνάει το 60% σύμφωνα με τη νέα περικοπή  κονδυλίων 220 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τα προγραμματισμένα. Κονδύλια που θα διατεθούν στο μεγάλο κεφάλαιο για έργα που υλοποιούνται με βασικό κριτήριο την εξασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού κέρδους, μακριά από τις λαϊκές ανάγκες.
Όλα τα παραπάνω αντανακλώνται και στον προϋπολογισμό του δήμου Αμαρουσίου:
1. Από τα τακτικά έσοδα του Δήμου (30,10 εκ.€) τα 22.03 εκ. (73,2%) προέρχονται από την άμεση τοπική φορολογία (5,97 εκ.) και τα ανταποδοτικά τέλη (16,06 εκ.). Αντίθετα η κρατική συμμετοχή περιορίζεται στα 7,46 εκ. (24,8%). Συνολικά, απέναντι στην πλασματική αναγραφή των 125,77 εκ € ως «έσοδα» για το 2018, τα πραγματικά προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται σε 50,78 εκ. Αφαιρούνται δηλαδή τα κονδύλια (75 εκ.), που αναγράφονται ως «Χρηματικά υπόλοιπα προερχόμενα από τακτικά» και από «έκτακτα έσοδα» καθώς και εκείνα, που αναγράφονται στο συνοπτικό «Πίνακα Δαπανών» ως «Προβλέψεις μη είσπραξης».
Ειδικότερα, τα «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα. Από τα 16,18 περίπου που είχαν προϋπολογιστεί για το 2017 προβλέπεται τελικά να εισπραχτούν  16,93 εκ. Αυτό σημαίνει ότι η «εισπραξιμότητα», για την οποία όλες οι άλλες δημοτικές παρατάξεις …νοιάζονται,  ξεπέρασε το 100% κατά 4,5 μονάδες. Το ίδιο και για τα «Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα …»,  όπου  η εισπραξιμότητα αγγίζει επίσης το 100%.
Στον αντίποδα  βρίσκονται οι επιχορηγήσεις από το κεντρικό κράτος.  Συγκεκριμένα από τις «Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» στο ταμείο του  δήμου προβλέπεται να φτάσει μόνο στο 30%  των προϋπολογισθέντων και από τις «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» μόνο το 24%.
Με βάση τα παραπάνω, παίρνοντας υπόψη ακόμη και την υπερβολική αναγραφή των 5,43 εκ ως έκτακτες «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» (η τελική πρόβλεψη για το 2017 προσγειώθηκε στα 0,96 εκ.), το σύνολο της κρατικής επιχορήγησης (12,86 εκ.) περιορίζεται στο 25% με τα «ίδια έσοδα» να ακουμπάνε το δυσθεώρητο 75%! Μα και αυτή η σχέση θα επιδεινωθεί στην πράξη. 
2. Στο πλαίσιο της στρατηγικής των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, που εξειδικεύεται στο χώρο της Τοπικής Διοίκησης, η οποία ως κομμάτι του κρατικού μηχανισμού αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής, η δημοτική αρχή στο Δήμο μας αντιμετωπίζει τον δήμο σαν επιχείρηση, μετρώντας απλά λογιστικά κέρδη και ζημιές. Λειτουργεί με τη λογική της λεγόμενης ανταπόδοσης,  δηλαδή της υπερφορολόγησης, βάζοντας  στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες καθώς και αυτές των εργαζομένων στα συνεργεία του δήμου. Τα νούμερα είναι αδιάψευστα και αρκούμαστε εδώ σε δύο μόνο παραδείγματα:  
(α) Για το πόσο «αναπτυξιακός», σε σχέση με τις λαϊκές ανάγκες, είναι ο χαρακτήρας του προϋπολογισμού αρκεί να δει κάποιος την εκτέλεση των έργων το 2017. Από τα 7.219.000 € που προϋπολογίστηκαν για «Έργα», προβλέπεται τελικά να απορροφηθούν τα  1.032.000, μόλις το 14%. Ειδικότερα για τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας η εικόνα φαντάζει τραγική και συνάμα επικίνδυνη. Σύμφωνα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου οι ανάγκες για νέα έργα στο Μαρούσι αποτιμώνται σε 21.000.000 €. Από αυτά προβλέπεται (όχι ότι θα γίνει κιόλας) να διατεθούν το 2018 μόλις 980.000 €, μα κι αυτά με επιχορήγηση από την Περιφέρεια. Από τα  «ίδια έσοδα» του Δήμου ούτε ένα ευρώ! Και αυτά εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία, ενώ οι μνήμες από τη φοβερή καταστροφή στη Δυτική Αττική είναι ακόμη περισσότερο από νωπές.
(β) Το μέγεθος της «φροντίδα» της δημοτικής Αρχής για τους εργαζόμενους των συνεργείων του δήμου «μετριέται» στον Π/Υ του 2018, σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα, στα 45.000 € για το σύνολο των έργων και εργασιών, που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση, εξυγίανση και βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών και κτηριακών υποδομών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Και αυτό, τη στιγμή που το συνολικό κονδύλι για την υπόψη Δ/νση, αν και εμφανώς υπερτιμημένο, ανέρχεται σε 27.189.453 €. Πώς να μην ανακαλέσει κανείς στη μνήμη του την ομηρική αποστροφή: Αιδώς Αργείοι!
3. Γενικότερα, το πρόβλημα με την έλλειψη εργαζομένων στο Δ. Αμαρουσίου επίσης παραμένει σοβαρό. Μείωση προσωπικού, πρόσκαιρες, λειψές προσλήψεις, αντικατάσταση της σταθερής μόνιμης εργασίας από την προσωρινή-ελαστική  κτλ. Εντατικοποίηση, ταυτόχρονα, της εργασίας σε καίριους τομείς, όπως είναι η αποκομιδή απορριμμάτων, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των 8μηνιτών στην καθαριότητα που αντί να μονιμοποιηθούν, απλώς παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως το τέλος του 2017, παρά τις ελλείψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων, πάντα υπό την απειλή της απόλυσης.  
4. Η «Λαϊκή Συσπείρωση», το ΚΚΕ,  είναι σε γραμμή αντιπαράθεσης με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής γενικά αλλά και στο δήμο μας ειδικότερα. Βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα των λαϊκών στρωμάτων για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Στη βάση αυτής της αντίληψης ,οι δικές μας προτεραιότητες είναι οι λαϊκές ανάγκες για ζωή με δικαιώματα. Αρκετά μάτωσε – αρκετά πλήρωσε τα σπασμένα της κρίσης του κεφαλαίου ο φτωχός λαός. Δεν δεχόμαστε ευθύνες του κράτους που έχουμε χρυσοπληρώσει με την άμεση και έμμεση φορολογία, να μεταφέρονται στους δήμους και να τα ξαναπληρώνουμε από την αρχή. Δεν χάβουμε το συριζαίικο παραμύθι της «δίκαιης» ανάπτυξης που και η δημοτική αρχή μαζί με την κυβέρνηση αλλά και τη ΝΔ και τη λεγόμενη κεντροαριστερά προωθούν: Να αυγατίσει τα κέρδη του το κεφάλαιο μπας και περισσέψει κανένα ψίχουλο για το λαό. 
Στην πιο πάνω κατεύθυνση τοποθετήθηκαν οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Π/Υ του 2018. Για ακόμα μια φορά ανέδειξαν ότι «ζωή με δικαιώματα», στο επίπεδο της τοπικής διοίκησης, σημαίνει αγώνας για να εξασφαλιστούν από τον κρατικό προϋπολογισμό όλες οι αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες. Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την ΤΔ και των οφειλόμενων σε αυτή. Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και τοπικού φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Να μειωθούν δραστικά τα ανταποδοτικά τέλη για το λαό με προοπτική την πλήρη κατάργησή τους, να πληρώσει το κεφάλαιο. Εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξη νέων δημόσιων κοινωνικών δομών με σύγχρονες, δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους. Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανταπόδοσης, των ΣΔΙΤ και της παραχώρησης υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των Δήμων στους ιδιώτες, στις ΜΚΟ, στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων του δήμου βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από αυτά του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου. Καλούμε την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους, μαζί και τη νεολαία, να λάβουν τα μέτρα τους. Στη νέα δύσκολη χρονιά που τους ετοιμάζουν δήμος, περιφέρεια και κυβέρνηση μαζί με την ΕΕ, να δώσουν μαχητική, δυναμική απάντηση. Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, να συγκροτήσουν τη δική τους κοινωνική συμμαχία κόντρα στο μαύρο μέτωπο κεφαλαίου-κυβέρνησης-τοπικής διοίκησης, να διεκδικήσουν την αναπλήρωση των απωλειών των χρόνων της κρίσης, τον πλούτο που παράγουν.  

Σοβαρές καταγγελίες για τη μεταφορά απορριμμάτων ,από το Μαρούσι ? στο ΧΥΤΑ!

 

Αίτημα για ενημέρωση και συζήτηση θέματος στο ΔΣ

Σε δημοσιευμένη,την 10.10.17, στο διαδίκτυο ανακοίνωση συνδικαλιστικής παράταξης του ΕΔΣΝΑ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η παρακάτω σοβαρή καταγγελία (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

«Σύμφωνα με αναφορά συναδέλφου, δύο οχήματα του Δήμου Αμαρουσίου με λευκές πινακίδες πραγματοποίησαν το πρώτο επτάμηνο του 2017 χίλια δρομολόγια απορριμμάτων, μεταφέροντας απόβλητα, τα οποία, όπως διαπίστωσαν ο ίδιος και ο επόπτης βάρδιας στο ΧΥΤΑ, δεν είχαν καμία σχέση με δημοτικά απορρίμματα. Ερωτήματα δε για τον τόπο φόρτωσης προκαλεί η αποκάλυψη ότι τα εν λόγω οχήματα προλάβαιναν να εισέλθουν στον ΧΥΤΑ σε χρόνο που δεν επαρκούσε για την μετάβασή τους στο Δήμο, την επαναφόρτωση και την επιστροφή τους»!

Είναι εμφανές ότι η αναφορά αυτή παραπέμπει στα μεγάλα (κόκκινα) οχήματα του δήμου, που δεν έχουν ακόμη εφοδιαστεί με τις κανονικές, χρώματος πορτοκαλί, πινακίδες κυκλοφορίας.

Με δεδομένα:
- Τη βαρύτητα της υπόψη καταγγελίας,που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες και ερωτήματα οικονομικού, και όχι μόνο, χαρακτήρα.
- Το γεγονός ότι η μνημονευόμενη «αναφορά εργαζόμενου», στην οποία βασίζεται, αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενα επί επτά τουλάχιστον μήνες περιστατικά χωρίς να έχει απασχολήσει, δημόσια τουλάχιστον, τις Διοικήσειςτου Δήμου Αμαρουσίου αλλά και του ΕΔΣΝΑ

Ζητούμε από τη δημοτική Αρχή, πέρα από τις όποιες δικές της ενέργειες:

1.Να ενημερώσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο για τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με τα πιο πάνω καταγγελλόμενα και ιδιαίτερα:
- Εάν ήταν ενήμερη για φαινόμενα σχετικά με τα πιο πάνω αναφερόμενα και, σε αυτή την περίπτωση, εάν προχώρησε και με ποιο τρόπο στη διερεύνηση του θέματος και την αντιμετώπισή του, ανατρέχοντας και σε προγενέστερα της 1.1.17 στοιχεία.
- Εάν δεν ήταν ενήμερη, οφείλει να λάβει από τη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ την πιο πάνω αναφορά του εργαζόμενου και όποια άλλα σχετικά στοιχεία διαθέτει.Να αναζητήσει επίσης και τα πλήρη στοιχεία, όπως καταγράφονται στα ζυγολόγια του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με τη διακίνηση των υπόψη δύο οχημάτων στο ΧΥΤΑ.
- Η σοβαρότητα του θέματος επιβάλλει τη διερεύνησή του και σε επίπεδο δήμου και την παραπέρα, ενδεχομένως, εξέλιξή της εφόσον προκύψουν επαρκεί προς τούτο στοιχεία ή ισχυρές ενδείξεις.
- Ιδιαίτερη σημασία έχει να διαπιστωθεί η φύση των πιο πάνω, αναφερόμενων ως εξω-δημοτικών απορριμμάτων. Να ελεγχθεί, επίσης, η συνολική ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων (στα κλειστά απορριμματοφόρα), που καταγράφηκαν ως απορρίμματα του δήμου κατά το πιο πάνω 7άμηνο στο ΧΥΤΑ και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης,με την πραγματική ποσότητα των δημοτικών αποβλήτων, που παράγονται στο Μαρούσι την περίοδο αυτή.
- Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση, όπως τεκμαίρεται από την πιο πάνω καταγγελία, να υπολογιστεί  η οικονομική ζημιά του δήμου παίρνοντας υπόψη ότι το όποιο πλεονάζον φορτίο, ξένο προς το δήμο, επιβαρύνει το δήμο με 45€ /τόνο  περίπου, όση είναι η ανά τόνο εισφορά προς τον ΕΔΣΝΑ.

2. Να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της πιο ενημέρωσης, στην επόμενη συνεδρίαση, που πρέπει να συγκληθεί άμεσα, σε δύο έως τρεις το πολύ ημέρες μετά την πρώτη, ώστε να ριχτεί όσο γίνεται περισσότερο φως και να παρθούν περαιτέρω, εφόσον χρειαστεί, αποφάσεις.

Μαρούσι Οκτώβρης 2017

Οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Αμαρουσίου.

Θανάσης Φωτόπουλος                                                                                                 
Μαρία Καρλατήρα

Προβοκάτσια της ΛΑΕ Αμαρουσίου ενάντια στο ΚΚΕ και τη ΛΑ.Συ.Αμ. Οι εμπνευστές της λασπολογίας είναι υπόλογοι στο Μαρουσιώτικο Λαό.

                       


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                                                   
ΜΑΡΟΥΣΙ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2017

Σε προβοκατόρικους υπαινιγμούς ενάντια στο ΚΚΕ και στη Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου καταφεύγει σε ανακοίνωσή της η "ΛΑΕ-Αμαρουσίου". Με δόλιο τρόπο αφήνει υπονοούμενα σε βάρος των κομμουνιστών συμβούλων και της πολιτικής του ΚΚΕ στο Μαρούσι, με πρόσχημα το γεγονός ότι συνδικαλιστική, από τη μια, και σοβαρή οικογενειακή, από την άλλη, υποχρέωση τους εμπόδισαν να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  την 19/9/17, με θέμα –μεταξύ άλλων – και την ιδιωτικοποίηση  του ηλεκτροφωτισμού από τη διοίκηση Πατούλη. Φρόντισαν, μάλιστα να πετάξουν τη λάσπη τους στο τέλος της ανακοίνωσης, πιστεύοντας ότι έτσι θα πιάσει καλύτερα στον ανυποψίαστο αναγνώστη.

Το θράσος τους δεν έχει όρια. Κατηγορούν το ΚΚΕ και τη  Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου ποιοι;  Η παράταξη εκείνη, η ηγεσία της οποίας, ως κυβερνητικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, συναποφάσιζαν μέχρι πρότινος τα πιο σκληρά μέτρα απέναντι στην εργατική τάξη, τη λαϊκή οικογένεια. Στελέχη της οποίας εξακολουθούν και τώρα να ασκούν διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής υπό τις εντολές των ΣΥΡΙΖΑ – Δούρου, υπηρετώντας το μεγάλο κεφάλαιο, την αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης-κυβέρνησης,.
Αφού λοιπόν τους αρέσει να "ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη", ας απαντήσουν στο Μαρουσιώτικο λαό:

1. Πού ήταν τα στελέχη της ΛΑΕ Αμαρουσίου τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη του 2015 και, στη συνέχεια, μετά, τι ασχολίες είχαν και δεν έβγαλαν λέξη όταν συζητούνταν το συγκεκριμένο θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο;  Όταν οι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι και το ταξικό σωματείο παρεμβαίναν και δημόσια ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ηλεκτροφωτισμού;
Απλά, ήταν  άφαντοι!

2. Γιατί μέχρι και σήμερα παραμένουν στη δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ Αμαρουσίου, συνεπή υποστηρικτή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, με στέλεχός τους να την εκπροσωπεί επάξια;
«Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ», δεν γίνεται!

3. Κι’ ακόμη, γιατί διάλεξαν να κάνουν γνωστή την πολιτική τους παρουσία στα δημοτικά πράγματα στο Μαρούσι με μια χυδαία επίθεση κατά του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης Αμαρουσίου; 
Ρητορικό το ερώτημα!

Μάταιος ο κόπος τους. Όλοι γνωρίζουν, και στο Μαρούσι, την επίμονη και συνεπή δράση των κομμουνιστών για την υπεράσπιση  των εργατικών, λαϊκών συμφερόντων στα Περιφερειακά και Δημοτικά συμβούλια, αλλά κύρια στο συνδικαλιστικό και λαϊκό κίνημα. Σε αντίθεση με τα στελέχη της ΛΑΕ , που  σε ΓΣΕΕ- ΕΚΑ- Εργατικά Κέντρα- Ομοσπονδίες και Συνδικάτα, πάνε χέρι-χέρι με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής τάξης, στις ταξικές δυνάμεις και στο ΠΑΜΕ.

Ας βάλουν καλά στο νου τους: Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δε πιάνει! Το ΚΚΕ όπως κάνει εδώ και  100 χρόνια, θα συνεχίσει να παλεύει μαζί με την εργατική τάξη και το λαό, για την ανατροπή του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος, για την εργατική εξουσία, το Σοσιαλισμό-Κομμουνισμό, όσα εμπόδια και αν προσπαθούν να βάλουν, η αστική τάξη και το πολιτικό της  προσωπικό, μεταμφιεσμένο και μη.-

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Οι φασίστες χύνουν δηλητήριο στα σχολειά και κάνουν πλάτες στα αφεντικά.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Τη Δευτέρα 11 Σεπτέμβρη, ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, στο 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, ο δημοτικός σύμβουλος Α. Βελής, εκπρόσωπος της δημοτικής πλειοψηφίας και του Δημάρχου κ. Πατούλη, έχυσε το εθνικιστικό και φασιστικό  δηλητήριο με συνθήματα  υπέρ της χούντας!
Η Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου καταγγέλει και καταδικάζει το συγκεκριμένο γεγονός. Έχει μεγάλη πολιτική ευθύνη ο δήμαρχος Γ. Πατούλης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Π. Βραχνός, (γιατί αυτούς εκπροσωπούσε ο Α. Βελλής), αν δεν καταδικάσουν την συγκεκριμένη ενέργεια  και δεν  πάρουν συγκεκριμένα μέτρα.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουν θέση στο δημοτικό συμβούλιο φασιστικές αντιλήψεις, αλλά  και  δημοτικοί σύμβουλοι, που τις υπερασπίζονται.

Το "πατρίς θρησκεία- οικογένεια” σήμα κατατεθέν της 7χρονης χούντας, όπως και της υπόδικης εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”, έχει καταδικαστεί στη συνείδηση  του Ελληνικού λαού,  θυμίζει  τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της  Ελλάδας.
Οι μαθητές, στους οποίους απευθύνθηκε ο Α. Βελλής, τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς του εργατικού - λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος  μπορούν και πρέπει να απομονώσουν τους φασίστες και να προστατεύσουν το λαό και τη νεολαία από την εγκληματική τους δράση.
     
Να τους πετάξουμε έξω από τις  γειτονιές, τα σχολεία, τους χώρους δουλειάς, τους μαζικούς φορείς!

Η άρχουσα τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ελληνικές κυβερνήσεις, αξιοποιούν τη δράση των φασιστών, με την θεωρία των δύο άκρων, σε μια προσπάθεια   να  χτυπηθεί το   εργατικό λαϊκό κίνημα. Προσπαθούν να εξομοιώσουν  την εγκληματική ναζιστική βία με την εργατική ταξική πάλη, όταν οι εργαζόμενοι  αντιμετωπίζουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Οι νοσταλγοί της χούντας, οι απόγονοι των ταγματασφαλιτών, των δοσίλογων, των συνεργατών των Γερμανών, αποθρασύνονται από την πολύμορφη στήριξη που τους παρέχει  το μεγάλο κεφάλαιο, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Την ίδια στήριξη που είχε και ο Χίτλερ και το  ναζιστικό Γερμανικό εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα από την αστική τάξη της Γερμανίας.   Ο φασισμός γεννιέται  από τη μήτρα  του καπιταλισμού!

Η Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου απευθυνόμενη στο Μαρουσιώτικο λαό τονίζει ότι αυτό  που χρειάζεται για την αντιμετώπιση της ναζιστικής ιδεολογίας και της εγκληματικής δράσης των ναζιστών είναι η λαϊκή  παρέμβαση   για την απομόνωσή τους, είναι η αποκάλυψη του αντιλαϊκού και αντιδραστικού χαρακτήρα αυτών των μορφωμάτων. Χρειάζεται οργάνωση, ισχυρά σωματεία παντού, σε κάθε χώρο  δουλειάς, δυνατό κίνημα των γυναικών, της νεολαίας, κοινή δράση για την υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων. Ο λαός και η νεολαία να συντονίσουν και να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τις γραμμές των εργατικών σωματείων και  μαζικών οργανώσεων.  Λαϊκή Συμμαχία για την αντιμετώπιση του φασισμού, αλλά και του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος που τον γεννά, για να μπει τέρμα στη δράση των ναζί και του συστήματος που τους θρέφει.